Brno, VDJ Palackého vrch 2 x 17 500 m3 a 5 000 m3 (nový) - rekonstrukce armaturních komor a technologie

 
Evidenční číslo: OI-022809
Datum schválení zadání Radou města Brna: 19. 7. 2016
Název: Brno, VDJ Palackého vrch 2 x 17 500 m3 a 5 000 m3 (nový) - rekonstrukce armaturních komor a technologie
Popis předmětu plnění: veřejná zakázka na stavební práce Brno, VDJ Palackého vrch 2 x 17 500 m3 a 5 000 m3 (nový) - rekonstrukce armaturních komor a technologie
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: VHS Brno, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
ekonomicky nejvýhoější nabídka
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Hana Kašpaříková
Ing. Jaroslav Kacer
Mgr. Jaroslav Suchý
Bc. Jaromír Peška
Ing. Jiří Hanousek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 30. 8. 2016
Cena včetně DPH 82 213 863,82 Kč
Datum realizace 20. 9. 2016
Datum podpisu smlouvy 20. 9. 2016

Zpět