Brno, MČ Chrlice - ul. Rebešovická - dostavba splaškové kanalizace

 
Evidenční číslo: OI-022810
Datum schválení zadání Radou města Brna: 29. 11. 2016
Název: Brno, MČ Chrlice - ul. Rebešovická - dostavba splaškové kanalizace
Popis předmětu plnění: veřejná zakázka na stavební práce, Brno, MČ Chrlice - ul. Rebešovická - dostavba splaškové kanalizace
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
ekonomicky nejvýhodnější nabídka
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 25342100
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Hana Kašpaříková
Mgr. Filip Leder
Ing. Vít Beran
Ing. Miroslav Nováček
Ing. Jiří Hanousek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 10. 1. 2017
Cena včetně DPH 30 879 342,78 Kč
Datum realizace 31. 1. 2017
Datum podpisu smlouvy 31. 1. 2017

Zpět