Analýza produkce Úrazové nemocnice v Brně

 
Evidenční číslo: OZ-023116
Datum schválení zadání Radou města Brna: 26. 1. 2016
Název: Analýza produkce Úrazové nemocnice v Brně
Popis předmětu plnění: Analýza produkce Úrazové nemocnice v Brně
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OZ
Vybraný uchazeč: DERS Group s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cenová nabídka 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
DERS Group s.r.o. 27513149
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Miroslav Foltýn
Bc. Martin Freund
MUDr. Zora Prosková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 26. 1. 2016
Cena včetně DPH 338 800,00 Kč
Datum realizace 31. 3. 2016
Datum podpisu smlouvy 31. 3. 2016

Zpět