Zajištění technické podpory přístupových licencí aplikace Citrix a Citrix XenApp

 
Evidenční číslo: OMI-023233
Datum schválení zadání Radou města Brna: 15. 12. 2015
Název: Zajištění technické podpory přístupových licencí aplikace Citrix a Citrix XenApp
Popis předmětu plnění: Předmětem VZ je dodávka informačních a komunikačních technologií a jejich zprovoznění v prostředí a podmínkách zadavatele. Dodavatel se zavazuje na základě smlouvy zajistit konsolidaci období platnosti maintenance všech licencí aplikace Citrix a Citrix XenApp k jednomu datu a dále zajistit dle specifikace uvedené ve smlouvě pro všechny pořízené licence nákup údržby výrobcem (maintenance).
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OMI
Vybraný uchazeč: UNIS COMPUTERS a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
AutoCont CZ a.s. 47676795
UNIS COMPUTERS a.s. 63476223
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Pavel Staněk
Mgr. Jiří Ulip
Ing. Jaromír Emmer
Vladimír Halm
Mgr. Ladislav Zajíc
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 15. 12. 2015
Cena včetně DPH 451 330,00 Kč
Datum realizace 21. 12. 2015
Datum podpisu smlouvy 21. 12. 2015

Zpět