Bentley Select - program podpory SW produktů Bentley

 
Evidenční číslo: OMI-023243
Datum schválení zadání Radou města Brna: 19. 4. 2016
Název: Bentley Select - program podpory SW produktů Bentley
Popis předmětu plnění: Poskytovatel na základě smlouvy poskytuje uživateli Bentely Select program podpory SW produktů Bentley a poskytuje uživateli právo k užití tohoto Programu podpory software Bentley Select, a to na 3 roky.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OMI
Vybraný uchazeč: VARS BRNO a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
VARS BRNO a.s. 63481901
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Pavel Staněk
Mgr. Jiří Ulip
Ing. Jaromír Emmer
RNDr Dana Glosova - GIS, OMI
Mgr. Ladislav Zajíc
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 19. 4. 2016
Cena včetně DPH 987 360,00 Kč
Datum realizace 28. 4. 2016
Datum podpisu smlouvy 28. 4. 2016

Zpět