Obnova části kulturní památky, skupiny č. 73 posádkového hřbitova na ÚhmB

 
Evidenční číslo: OŽP-023465
Datum schválení zadání Radou města Brna: 28. 6. 2016
Název: Obnova části kulturní památky, skupiny č. 73 posádkového hřbitova na ÚhmB
Popis předmětu plnění: Oprava památkově chráněného posádkového hřbitova (skupiny 73) na ÚhmB
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OŽP
Vybraný uchazeč: Jirmal, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Jirmal, spol. s r.o. 27732941
Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o. 25342100
Stavitelství Zemánek s.r.o. 29353068
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace 62161521
Bretong, spol. s r.o. 25591380
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Martin Ander Ph.D.
Ing. Martin Vaněček
Bc. Tomáš Karban
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 6. 2016
Cena včetně DPH 3 625 754,00 Kč
Datum realizace 18. 11. 2016
Datum podpisu smlouvy 29. 6. 2016

Zpět