Překladatelské služby v oblasti hudby pro rok 2016

 
Evidenční číslo: OZV-023472
Datum schválení zadání Radou města Brna: 28. 6. 2016
Název: Překladatelské služby v oblasti hudby pro rok 2016
Popis předmětu plnění: Překlad odborných textů z oblastí hudby, umění, kultury, odborné kritiky a informací o statutárním městě Brně z českého jazyka do anglického jazyka
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OZV
Vybraný uchazeč: Aspena, s.r.o., Gorkého 64/15, 602 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena za 1 normostranu překladu textu
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Aspena, s.r.o., Gorkého 64/15, 602 00 Brno 60751185
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
PhDr. Mojmír Jeřábek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 6. 2016
Cena včetně DPH 300 000,00 Kč
Datum realizace 1. 7. 2016
Datum podpisu smlouvy 29. 6. 2016

Zpět