Dům s pečovatelskou službou Mlýnská - zajištění TDI

 
Evidenční číslo: BO-023713
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Dům s pečovatelskou službou Mlýnská - zajištění TDI
Popis předmětu plnění: Výkon technického dozoru investora na stavbě DPS Mlýnská
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Ing. Radomír Hošek
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena bez DPH 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing. Radomír Hošek 64475808
Ing. Petr Pokorný 46918426
Ing. Miloš Novotný 12413798
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 26. 4. 2016
Cena včetně DPH 399 300,00 Kč
Datum realizace 9. 5. 2016
Datum podpisu smlouvy 9. 5. 2016

Zpět