Sdílené bydlení Zámečnická 2 - dodatečné práce č. 1

 
Evidenční číslo: BO-023720
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Sdílené bydlení Zámečnická 2 - dodatečné práce č. 1
Popis předmětu plnění: Dodatečné stavební práce, které se nedaly předvídat a které nejsou obsaženy ve stávající smlouvě o dílo č. 6216050045
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: PSK Brno s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena bez DPH 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
PSK Brno s.r.o. 60724463
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 7. 6. 2016
Cena včetně DPH 615 162,00 Kč
Datum realizace 13. 6. 2016
Datum podpisu smlouvy 13. 6. 2016

Zpět