Bytové domy Vojtova - projektová dokumentace - úprava DSP a DProvS

 
Evidenční číslo: BO-023725
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Bytové domy Vojtova - projektová dokumentace - úprava DSP a DProvS
Popis předmětu plnění: Zpracování úpravy projektové dokumentace ve stupních DSP a DPS spočívajících v zahrnutí energetických opatření a úpravě dispozice s ohledem na požadavek záměny startovacích bytů za byty pro seniory
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: S-projekt plus, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Celková nabídková ecna v Kč bez DPH 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
S-projekt plus, a.s. 60734485
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 7. 6. 2016
Cena včetně DPH 1 929 950,00 Kč
Datum realizace 20. 6. 2016
Datum podpisu smlouvy 20. 6. 2016

Zpět