Dům s pečovatelskou službou Mlýnská

 
Evidenční číslo: BO-023726
Datum schválení zadání Radou města Brna: 15. 12. 2015
Název: Dům s pečovatelskou službou Mlýnská
Popis předmětu plnění: Stavební práce spojené s výstavbou DPS Mlýnská na pozemku č. 326, k. ú. Trnitá
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: IMOS Brno, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Celková nabídková cena v Kč bez DPH 80
Lhůta dokončení díla ve dnech 10
Délka záruční lhůty v měsících 10
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Klára Liptáková
Marek Janíček
Ing. Oliver Pospíšil
Mgr. Jiří Lahoda
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 26. 4. 2016
Cena včetně DPH 35 565 449,00 Kč
Datum realizace 9. 5. 2016
Datum podpisu smlouvy 4. 5. 2016

Zpět