Dodávka uzavřených plastových kompostérů

 
Evidenční číslo: OŽP-023974
Datum schválení zadání Radou města Brna: 13. 9. 2016
Název: Dodávka uzavřených plastových kompostérů
Popis předmětu plnění: kompletní a rádně provedená dodávka komposterů bez vad a nedostatků
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OŽP
Vybraný uchazeč: JELÍNEK - TRADING spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
JELÍNEK - TRADING spol. s r.o. 42339723
JRK BioWaste Management s.r.o. 24853640
ELKOPLAT CZ, s.r.o. 25347942
MEVA-BRNO, s.r.o. 63471892
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Martin Ander Ph.D.
Ing. Martin Vaněček
Ing. Josef Černý
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 13. 9. 2016
Cena včetně DPH 891 770,00 Kč
Datum realizace 31. 10. 2016
Datum podpisu smlouvy 22. 9. 2016

Zpět