Květinová výzdoba a údržba zeleně na budovách MMB VŘ č. 15/2011

 
Evidenční číslo: OSM-000770
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Květinová výzdoba a údržba zeleně na budovách MMB VŘ č. 15/2011
Popis předmětu plnění: květinová výzdoba na jednotlivých budovách MMB
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 16a, 602 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
zadáno přímo na organizaci města 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 16a, 602 00 Brno 62161521
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 2. 3. 2011
Cena včetně DPH 370 571,00 Kč
Datum realizace 30. 11. 2011
Datum podpisu smlouvy 4. 3. 2011

Zpět