Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení Brno, 1. skupina

 
Evidenční číslo: BO-024268
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení Brno, 1. skupina
Popis předmětu plnění: Výběr projektanta na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Ing. arch. Ivo Brandštetr
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena bez DPH 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Atelier DWG s.r.o. 28289099
Ing. arch. Ivo Brandštetr 12185841
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 17. 8. 2016
Cena včetně DPH 454 960,00 Kč
Datum realizace 29. 8. 2016
Datum podpisu smlouvy 29. 8. 2016

Zpět