Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 2. skupina

 
Evidenční číslo: BO-024269
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 2. skupina
Popis předmětu plnění: Výběr projektanta na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Ing. arch. Roman Gale
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena bez DPH 80
doba plnění 20
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Atelier DWG s.r.o. 28289099
IN AD spol. s r.o. 44012888
Ing. arch. Roman Gale 65345495
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 20. 9. 2016
Cena včetně DPH 248 050,00 Kč
Datum realizace 3. 10. 2016
Datum podpisu smlouvy 3. 10. 2016

Zpět