Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, 3. skupina

 
Evidenční číslo: BO-024273
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, 3. skupina
Popis předmětu plnění: Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Ing. arch. Zdeněk Bureš
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena bez DPH 80
doba plnění 20
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
IN AD spol. s r.o. 44012888
Ing. arch. Ludvík Křenek 61447714
Ing. arch. Zdeněk Bureš 60552158
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 18. 10. 2016
Cena včetně DPH 320 650,00 Kč
Datum realizace 3. 11. 2016
Datum podpisu smlouvy 3. 11. 2016

Zpět