Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 4. skupina

 
Evidenční číslo: BO-024277
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 4. skupina
Popis předmětu plnění: Zpracování projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 4. skupina“ - sedmi neobsazených bytů ve velmi špatném technickém stavu v různých bytových domech svěřených MČ Brno-sever k obsazení v rámci sociálních projektů
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Ing. arch. Roman Gale
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena 80
doba plnění 20
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
IN AD spol s.r.o. 44012888
Ing. arch. Ludvík Křenek 61447714
Ing. arch. Roman Gale 65345495
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 1. 11. 2016
Cena včetně DPH 284 350,00 Kč
Datum realizace 15. 11. 2016
Datum podpisu smlouvy 15. 11. 2016

Zpět