Stavební úpravy objektu Kobližná 10 a využití 3.NP a 4.NP pro funkci bydlení

 
Evidenční číslo: BO-025043
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Stavební úpravy objektu Kobližná 10 a využití 3.NP a 4.NP pro funkci bydlení
Popis předmětu plnění: Zpracování projektové dokumentace na úpravy objektu Kobližná 10
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: IN AD spol. s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nabídková cena 80
Doba plnění 20
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
IN AD spol. s.r.o. 44012888
DEA Energetická agentura s.r.o. 41539656
Ing. arch. Roman Gale 65345495
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 29. 11. 2016
Cena včetně DPH 354 530,00 Kč
Datum realizace 3. 1. 2017
Datum podpisu smlouvy 3. 1. 2017

Zpět