Příkazní smlouva pro veřejné zakázky

 
Evidenční číslo: BO-025306
Datum schválení zadání Radou města Brna: 20. 12. 2016
Název: Příkazní smlouva pro veřejné zakázky
Popis předmětu plnění: zastoupení zadavatele dle §43 zákona o zadávání veřejných zakázek
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Zadávací servis s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
celková nabídková cena bez DPH (vzorec) 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Petr Hladík
Mgr. Jiří Lahoda
Ing. Jitka Kalášková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 14. 2. 2017
Cena včetně DPH 2 419 999,00 Kč
Datum realizace 23. 2. 2017
Datum podpisu smlouvy 23. 2. 2017

Zpět