Propagace statutárního města Brna při pořádání festivalu IGNIS BRUNENSIS v letech 2017 – 2019

 
Evidenční číslo: KMSM-025377
Datum schválení zadání Radou města Brna: 29. 11. 2016
Název: Propagace statutárního města Brna při pořádání festivalu IGNIS BRUNENSIS v letech 2017 – 2019
Popis předmětu plnění: Propagace statutárního města Brna při pořádání festivalu IGNIS BRUNENSIS v letech 2017 – 2019
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: KMSM
Vybraný uchazeč: SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o. 46966234
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
JUDr. Petra Rusňáková Ph.D.
Ing. Jaroslav Kacer
Dr. Ing. Marie Zezůlková
Mgr. et Mgr. Jana Janulíková
Ing. Michal Jelínek
Mgr. Čeněk Absolon Ph.D.
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 14. 2. 2017
Cena včetně DPH 7 865 000,00 Kč
Datum realizace 31. 12. 2019
Datum podpisu smlouvy 1. 3. 2017

Zpět