Zhotovení studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny na území statutárního města Brna

 
Evidenční číslo: OŽP-025410
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Zhotovení studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny na území statutárního města Brna
Popis předmětu plnění: -
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OŽP
Vybraný uchazeč: Brněnské komunikace a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
-
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Brněnské komunikace a.s. 60733098
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 21. 2. 2017
Cena včetně DPH 1 391 500,00 Kč
Datum realizace 31. 7. 2017
Datum podpisu smlouvy 27. 2. 2017

Zpět