Územní studie optimalizace řešení poldru Chrlice

 
Evidenční číslo: OÚPR-025442
Datum schválení zadání Radou města Brna: 14. 2. 2017
Název: Územní studie optimalizace řešení poldru Chrlice
Popis předmětu plnění: Územní studie optimalizace řešení poldru Chrlice
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OÚPR
Vybraný uchazeč: AQUATIS a.s., Brno, Botanická 56
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena a ekonom.výhodnost 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
AQUATIS a.s., Brno, Botanická 56 46347526
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Martin Ander Ph.D.
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 14. 2. 2017
Cena včetně DPH 385 990,00 Kč
Datum realizace 8. 6. 2017
Datum podpisu smlouvy 8. 3. 2017

Zpět