„Brno, Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

 
Evidenční číslo: OI-025488
Datum schválení zadání Radou města Brna: 14. 2. 2017
Název: „Brno, Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“
Popis předmětu plnění: Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a provádění stavby, která bude současně sloužit pro stavební povolení i výběr zhotovitele stavby a autorský dozor.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Kovoprojekta Brno a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nejnižsí cenová nabídka
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
DUIS s.r.o. 47916311
AQUA PROCON s.r.o. 46964371
PROVO, spol. s r.o. 44012900
Kovoprojekta Brno a.s. 46347011
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Bc. Jaromír Peška
Ing. Jitka Fraňková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 14. 2. 2017
Cena včetně DPH 1 931 160,00 Kč
Datum realizace 10. 3. 2017
Datum podpisu smlouvy 10. 3. 2017

Zpět