„Dostavba kanalizace v Brně II“ - výběr týmu správce stavby

 
Evidenční číslo: OI-025513
Datum schválení zadání Radou města Brna: 27. 6. 2017
Název: „Dostavba kanalizace v Brně II“ - výběr týmu správce stavby
Popis předmětu plnění: příprava a vypracování technického zadání pro výběr zhotovitele staveb, příprava a vypracování smluvních podmínek dle standardů FIDIC, příprava vypracování a administrace žádosti o dotaci z OPŽP a podpora zadavatele
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Garnets Consulting a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena 60
zkušenosti s přípravou tech.zadání 25
zkušenosti s administrací žádosti o dotaci 15
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Martin Ander Ph.D.
Richard, náměstek Mrázek
Ing. Jana Jakubů
Ing. Karel Komzák
Ing. Karel Vlček
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 12. 9. 2017
Cena včetně DPH 90 445 080,00 Kč
Datum realizace 31. 12. 2023
Datum podpisu smlouvy 15. 9. 2017

Zpět