Bytový dům Dukelská 217/88 v k.ú. Husovice

 
Evidenční číslo: BO-025537
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Bytový dům Dukelská 217/88 v k.ú. Husovice
Popis předmětu plnění: zpracování projektové dokumentace na novostavbu bytového domu Dukelská 217/88 v k.ú. Husovice
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Atelier Brandštetr s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nabídková cena 80
Doba plnění 20
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Atelier Brandštetr s.r.o. 1467093
Atelier RAW s.r.o. 28299442
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 13. 3. 2017
Cena včetně DPH 1 548 800,00 Kč
Datum realizace 29. 3. 2017
Datum podpisu smlouvy 29. 3. 2017

Zpět