Bytový dům Valchařská 14

 
Evidenční číslo: BO-025539
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Bytový dům Valchařská 14
Popis předmětu plnění: zpracování projektové dokumentace na nový bytový dům Valchařská 14
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Atelier 99 s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nabídková cena 80
Doba plnění 20
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
P.P. Architects, s.r.o. 27689778
Atelier 99 s.r.o. 2463245
Tipro projekt s.r.o. 26944685
Ing. arch. Barbora Jenčková 64292428
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 13. 3. 2017
Cena včetně DPH 948 640,00 Kč
Datum realizace 10. 4. 2017
Datum podpisu smlouvy 10. 4. 2017

Zpět