DPS Bedřichovická

 
Evidenční číslo: BO-025560
Datum schválení zadání Radou města Brna: 13. 3. 2017
Název: DPS Bedřichovická
Popis předmětu plnění: Zpracování PD
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: ZEBRONA s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena 80
doba plnění 20
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
MIMOTO, s.r.o. 27691373
ZEBRONA s.r.o. 3581411
Pam Arch. s.r.o. 26289491
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 13. 3. 2017
Cena včetně DPH 1 246 300,00 Kč
Datum realizace 3. 4. 2017
Datum podpisu smlouvy 3. 4. 2017

Zpět