Odběry, analýzy a posouzení vzorků sedimentů z Holáseckých jezer

 
Evidenční číslo: OŽP-025612
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Odběry, analýzy a posouzení vzorků sedimentů z Holáseckých jezer
Popis předmětu plnění: z hlediska využití ZPF, na povrchu terénu na terénní úpravy a uložení na skládku
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OŽP
Vybraný uchazeč: Ekologické audity a posudky s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ekologické audity a posudky s.r.o. 25349708
EPS biotechnology s.r.o. 26295059
ID ekoslužby, s.r.o 28616278
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Martin Ander Ph.D.
Ing. Martin Vaněček
Ing. Josef Černý
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 2. 2017
Cena včetně DPH 383 146,50 Kč
Datum realizace 14. 5. 2017
Datum podpisu smlouvy 15. 3. 2017

Zpět