MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ - vnitřní vybavení - II. část Dětská lůžka

 
Evidenční číslo: OIEF-025699
Datum schválení zadání Radou města Brna: 24. 1. 2017
Název: MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ - vnitřní vybavení - II. část Dětská lůžka
Popis předmětu plnění: Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení do šestitřídní MŠ Kamechy II. Součástí zakázky je dodávka nábytku, souvisejícího technického vybavení a hudebních nástrojů zejm. do prostor tříd, kanceláří, šaten, hal, skladů, umýváren a WC. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části dle § 35 zákona. Předmětem plnění II. části veřejné zakázky je dodávka dětských lůžek do prostor tříd. Součástí dodávky je také doprava dětských lůžek a jejich montáž v místě plnění.
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: OIEF
Vybraný uchazeč: MAKRA DIDAKTA s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena včetně DPH
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Jaroslav Suchý
JUDr. Tomáš Kratochvíl
Mgr. Radek Řeřicha
Mgr. Radim Gold - OIEF
Mgr. Marta Nedvědová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 4. 4. 2017
Cena včetně DPH 336 430,82 Kč
Datum realizace 15. 8. 2017
Datum podpisu smlouvy 26. 4. 2017

Zpět