Celková rekonstrukce BD Plynárenská 263/8 v k. ú . Zábrdovice

 
Evidenční číslo: BO-025740
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Celková rekonstrukce BD Plynárenská 263/8 v k. ú . Zábrdovice
Popis předmětu plnění: Zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci objektu - bytový dům s malometrážními byty
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: P.P. architects s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nabídková cena 80
Doba plnění 20
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing. arch. Barbora Jenčková 64292428
Atelier RAW s.r.o. 28299442
P.P. architects s.r.o. 27689778
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 3. 2017
Cena včetně DPH 1 137 400,00 Kč
Datum realizace 13. 4. 2017
Datum podpisu smlouvy 13. 4. 2017

Zpět