Zpracování koncepce pojištění statutárního města Brna

 
Evidenční číslo: ORF-025788
Datum schválení zadání Radou města Brna: 9. 5. 2017
Název: Zpracování koncepce pojištění statutárního města Brna
Popis předmětu plnění: Předmětem zakázky je vypracování analýzy stávajícího systému pojištění a zpracování návrhu komplexní koncepce pojištění statutárního města Brna. Předmětem analýzy budou zejména pojistná rizika související s majetkem, odpovědností za škodu, pojištěním motorových vozidel (havarijní a zákonné pojištění).
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: ORF
Vybraný uchazeč: OK GROUP, a. s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena 50
předpokládaný způsob plnění zakázky 50
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
RESPECT, a. s. 25146351
RENOMIA, a. s. 48391301
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Jaroslav Suchý
Ing. Jindřich Zuziak
Marek Janíček
Ivana Fajnorová
Bc. Tomáš Koláčný
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 29. 8. 2017
Cena včetně DPH 316 000,00 Kč
Datum realizace 29. 3. 2018
Datum podpisu smlouvy 20. 9. 2017

Zpět