"Celková rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2 v k.ú. Trnitá"

 
Evidenční číslo: BO-025953
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: "Celková rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2 v k.ú. Trnitá"
Popis předmětu plnění: Zpracování variantní dispoziční studie, PD pro územní řízení a stav. povolení, PD pro provádění stavby
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: INTAR a.s
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena 80
doba plnění 20
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
INTAR a.s 25594443
MIMOTO s.r.o. 27691373
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 2. 5. 2017
Cena včetně DPH 1 044 230,00 Kč
Datum realizace 29. 5. 2017
Datum podpisu smlouvy 29. 5. 2017

Zpět