Monitoring kanalizace pro projekt Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně - rok 2017

 
Evidenční číslo: OI-025971
Datum schválení zadání Radou města Brna: 30. 5. 2017
Název: Monitoring kanalizace pro projekt Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně - rok 2017
Popis předmětu plnění: provedení účelového monitoringu kanalizace včetně validace dat s vyhodnocením přínosů
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Vysoké učení technické v Brně
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Vysoké učení technické v Brně 216305
DHI a.s. 64948200
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Jana Jakubů
Ing. Karel Komzák
Jana Indrová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 30. 5. 2017
Cena včetně DPH 1 992 870,00 Kč
Datum realizace 15. 12. 2017
Datum podpisu smlouvy 7. 6. 2017

Zpět