Dodávka pracovních stanic pro statutární město Brno

 
Evidenční číslo: OMI-026015
Datum schválení zadání Radou města Brna: 28. 2. 2017
Název: Dodávka pracovních stanic pro statutární město Brno
Popis předmětu plnění: Veřejnou zakázku je nutno zadat s ohledem na dodržení harmonogramu obnovy (výměny) pracovních stanic na MMB. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 280 ks pracovních stanic, což pokrývá provozní potřeby MMB minimálně na jeden rok.
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: OMI
Vybraný uchazeč: AutoCont CZ a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nejnižší celková nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
FLAME System s.r.o. 26846888
Netfox s.r.o. 27574032
MERIT GROUP a.s. 64609995
AutoCont CZ a.s. 47676795
C SYSTEM CZ a.s. 27675645
ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. 48113336
UNIS COMPUTERS, a.s. 63476223
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Bc. Tomáš Koláčný
Ing. Jindřich Zuziak
Ing. Jaromír Emmer
Ing. David Menšík
Mgr. Ladislav Zajíc
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 25. 4. 2017
Cena včetně DPH 4 126 100,00 Kč
Datum realizace 7. 6. 2017
Datum podpisu smlouvy 7. 6. 2017

Zpět