Zpracování projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. skupina“

 
Evidenční číslo: BO-026242
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Zpracování projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. skupina“
Popis předmětu plnění: Zpracování projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. skupina“ - sedmi neobsazených bytů ve velmi špatném technickém stavu v různých bytových domech svěřených MČ Brno-sever k obsazení v rámci sociálních projektů
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Ing. arch. Ludvík Křenek
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena 80
doba plnění 20
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing. arch. Ludvík Křenek 61447714
IN AD, spol. s r. o 44012888
Ing. arch. Ivo Brandštetr 12185841
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 29. 11. 2016
Cena včetně DPH 300 564,00 Kč
Datum realizace 12. 12. 2016
Datum podpisu smlouvy 12. 12. 2016

Zpět