Zpracování projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 6. skupina“

 
Evidenční číslo: BO-026243
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Zpracování projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 6. skupina“
Popis předmětu plnění: Zpracování projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 6. skupina“ - 9 neobsazených bytů ve velmi špatném technickém stavu v různých bytových domech svěřených MČ Brno-sever k obsazení v rámci sociálních projektů
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Ing. arch. Roman Gale
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena 80
doba plnění 20
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing. arch. Roman Gale 65345495
Ing. arch. Petr Kadlčík 68087934
Ing. Peter Babka 86955781
Ing. arch. Petr Goleš 5395003
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 18. 4. 2017
Cena včetně DPH 356 950,00 Kč
Datum realizace 11. 5. 2017
Datum podpisu smlouvy 11. 5. 2017

Zpět