Květinová výzdoba oken a údržba ploch zeleně pro rok 2017 VZ OSM 23/2017

 
Evidenční číslo: OSM-026455
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Květinová výzdoba oken a údržba ploch zeleně pro rok 2017 VZ OSM 23/2017
Popis předmětu plnění: Květinová výzdoba oken a údržba vybraných ploch zeleně pro rok 2017 BEZ PRŮZKUMU TRHU (vertikální spolupráce)
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 1016/16a, 602 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 1016/16a, 602 00 Brno 62161521
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Petr Gabriel
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 21. 3. 2017
Cena včetně DPH 471 011,00 Kč
Datum realizace 30. 11. 2017
Datum podpisu smlouvy 29. 3. 2017

Zpět