Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 3. skupina

 
Evidenční číslo: BO-027192
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 3. skupina
Popis předmětu plnění: Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 3. skupina - šesti neobsazených bytů ve velmi špatném technickém stavu v různých bytových domech svěřených MČ Brno-sever k obsazení v rámci sociálních projektů
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: WALER, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
WALER, spol. s r.o. 25309536
JIHSTAV s.r.o. 26301776
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Petr Hladík
Ing. Jitka Kalášková
Ing. Jan Sponar
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 25. 7. 2017
Cena včetně DPH 3 704 136,20 Kč
Datum realizace 8. 8. 2017
Datum podpisu smlouvy 8. 8. 2017

Zpět