Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 4. skupina

 
Evidenční číslo: BO-027193
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 4. skupina
Popis předmětu plnění: Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 4. skupina - sedmi neobsazených bytů ve velmi špatném technickém stavu v různých bytových domech svěřených MČ Brno-sever k obsazení v rámci sociálních projektů
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: V.I.P. Plus s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
V.I.P. Plus s.r.o. 28262948
ING-CZECH s.r.o. 28303474
WALER, spol. s r.o. 25309536
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Petr Hladík
Ing. Jitka Kalášková
Ing. Jan Sponar
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 13. 6. 2017
Cena včetně DPH 3 776 865,65 Kč
Datum realizace 23. 6. 2017
Datum podpisu smlouvy 23. 6. 2017

Zpět