Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. skupina

 
Evidenční číslo: BO-027194
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. skupina
Popis předmětu plnění: Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. skupina - šesti neobsazených bytů ve velmi špatném technickém stavu v různých bytových domech svěřených MČ Brno-sever k obsazení v rámci sociálních projektů
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: WALER, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
WALER, spol. s r.o. 25309536
ING-CZECH s.r.o. 28303474
JIHSTAV s.r.o. 26301776
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Petr Hladík
Ing. Jitka Kalášková
Ing. Jan Sponar
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 13. 6. 2017
Cena včetně DPH 3 150 865,45 Kč
Datum realizace 23. 6. 2017
Datum podpisu smlouvy 23. 6. 2017

Zpět