Zpracování projektové dokumentace - Tereza Nováková - I. etapa

 
Evidenční číslo: BO-027213
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Zpracování projektové dokumentace - Tereza Nováková - I. etapa
Popis předmětu plnění: zpracování PD pro I. etapu
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: ARCHIKA, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 90
doba plnění 10
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
ARCHIKA, s.r.o. 29318581
Atelier DWG, s.r.o. 28289099
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 10. 10. 2017
Cena včetně DPH 2 371 600,00 Kč
Datum realizace 7. 11. 2017
Datum podpisu smlouvy 7. 11. 2017

Zpět