Návrh dle zadání změny ÚPmB - Areál Jaselských kasáren

 
Evidenční číslo: OÚPR-027363
Datum schválení zadání Radou města Brna: 10. 10. 2017
Název: Návrh dle zadání změny ÚPmB - Areál Jaselských kasáren
Popis předmětu plnění: Návrh dle zadání změny ÚPmB - Areál Jaselských kasáren
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OÚPR
Vybraný uchazeč: ARCHIKA s.r.o., Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Martin Ander Ph.D.
Ing. Olga Nováková
Ing.arch. Dušan Novotník
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 10. 10. 2017
Cena včetně DPH 308 550,00 Kč
Datum realizace 31. 3. 2018
Datum podpisu smlouvy 28. 11. 2017

Zpět