Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII - zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor

 
Evidenční číslo: OVLHZ-027514
Datum schválení zadání Radou města Brna: 25. 7. 2017
Název: Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII - zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor
Popis předmětu plnění: Zpracování projektové dokumentace všech stupňů, poskyntutí komplexní inženýrské činnosti, autorského dozoru a dalších souvisejících úkonů a čiností
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: OVLHZ
Vybraný uchazeč: Prof. Ing. arch. Ivan Ruller, Ing. Václav Čermák, Ing. arch. Miroslav Korbička, Ing. arch. Miloš Trenz, A PLUS a.s., ŠINDLAR s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nabídková cena 60
Kvalita návrhu 40
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Bauchplan ).( part mbb 1572
Prof. Ing. arch. Ivan Ruller, Ing. Václav Čermák, Ing. arch. Miroslav Korbička, Ing. arch. Miloš Trenz, A PLUS a.s., ŠINDLAR s.r.o. 47387360
JV PROJEKT VH, s.r.o. 26917581
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Martin Ander Ph.D.
Marek Janíček
JUDr. Marta Kolková
Ing. arch. Michal Palaščák
Ing. Bibiana Janebová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 5. 12. 2017
Cena včetně DPH 25 119 600,00 Kč
Datum realizace 31. 12. 2022
Datum podpisu smlouvy 27. 12. 2017

Zpět