Lány 34 -stavební úpravy a opravy elektro VŘ č. 89/2017

 
Evidenční číslo: OSM-027552
Datum schválení zadání Radou města Brna: 9. 5. 2017
Název: Lány 34 -stavební úpravy a opravy elektro VŘ č. 89/2017
Popis předmětu plnění: Sádrokartzonové příčky, úpravy povrchů, opravy omítek, podlah, oken atd.
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: PAHAMONT s.r.o., Poděbradova 341/30, 612 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Marek Janíček
Petr Gabriel
Ing. Ladislav Borek
Anna Marečková
Mgr. Lenka Češková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 22. 6. 2017
Cena včetně DPH 3 420 709,93 Kč
Datum realizace 18. 8. 2017
Datum podpisu smlouvy 18. 7. 2017

Zpět