Žerotínovo nám. 6 - stavební opravy VŘ č. 186/2017

 
Evidenční číslo: OSM-027727
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Žerotínovo nám. 6 - stavební opravy VŘ č. 186/2017
Popis předmětu plnění: malby, podlahy, izolazce, omítky, zařizovací předměty
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno IČ 28334043
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Martin Jež, Selská 1015/20, 614 00 Brno IČ 42688094 42688094
PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno IČ 28334043 28334043
WALER, spol. s r.o., Selská 61, 614 00 Brno IČ 25309536 25309536
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Marek Janíček
Petr Gabriel
Ing. Ladislav Borek
Anna Marečková
Ing. Zuzana Grulichová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 28. 11. 2017
Cena včetně DPH 1 262 852,00 Kč
Datum realizace 28. 2. 2018
Datum podpisu smlouvy 5. 12. 2017

Zpět