Sada zvedacích vzduchových vaků pro hasiče

 
Evidenční číslo: OVV-027909
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Sada zvedacích vzduchových vaků pro hasiče
Popis předmětu plnění: pořízení čtyř sad zvedacích vzduchových vaků, určených pro zvedání či rozevření betonových panelů při zřícení domů, závalů při výkopech, pro havarovaná rozměrná vozidla, ke zvedání kamionů a přívěsů apod.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OVV
Vybraný uchazeč: LUING PYREX, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
LUING PYREX, spol. s r.o. 64608484
SAVA TRADE, spol. s r.o. 49703391
TOP CENTRUM CZ s.r.o. 3656691
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Vít Beran
Ing. Bronislav Špaček
Ing. Stanislav Racek
Mgr. Martin Kozel
Mgr. Hana Solčányová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 19. 9. 2017
Cena včetně DPH 600 039,00 Kč
Datum realizace 15. 12. 2017
Datum podpisu smlouvy 25. 9. 2017

Zpět