Měřící a zkušební stolice pro hasiče

 
Evidenční číslo: OVV-027910
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Měřící a zkušební stolice pro hasiče
Popis předmětu plnění: pořízení jednoho kusu plně automatické vysokotlaké dynamické měřící a zkušební stolice pro zkoušky a servis dýchacích přístrojů, kyslíkových dýchacích přístrojů, masek a protichemických obleků, používané jednotkami Hasičského záchranného sboru Jmk a sbory dobrovolných hasičů.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OVV
Vybraný uchazeč: Dräger Safety s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Dräger Safety s.r.o. 26700778
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Vít Beran
Ing. Bronislav Špaček
Ing. Stanislav Racek
Mgr. Martin Kozel
Mgr. Hana Solčányová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 12. 9. 2017
Cena včetně DPH 1 046 627,00 Kč
Datum realizace 15. 12. 2017
Datum podpisu smlouvy 21. 9. 2017

Zpět