Osobní vozidla pro Magistrát města Brna - část B) veřejné zakázky

 
Evidenční číslo: OVV-027919
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Osobní vozidla pro Magistrát města Brna - část B) veřejné zakázky
Popis předmětu plnění: Předmětem veřejné zakázky je:A) dodávka 1 nového osobního vozidla střední třídy dle zadávací dokumentace;B) dodávka 1 nového osobního vozidla nižší střední třídy s pohonem na CNG (Commpressed Natural Gas) dle zadávací dokumentace.C) dodávka 2 nových malých osobních vozidel s pohonem na CNG (Commpressed Natural Gas) dle zadávací dokumentace.Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na části. Části veřejné zakázky jsou označeny písmenyA), B) a C). Níže je popisována část B) veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OVV
Vybraný uchazeč: AGROTEC a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
AGROTEC a.s. 544957
AUTOSALON HORA CZ, a.s. 25562142
AZ SERVIS, a.s. 25581309
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
JUDr. Petra Rusňáková Ph.D.
Mgr. Martin Kozel
Mgr. Hana Solčányová
Mgr. Radim Sedláček
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 27. 6. 2017
Cena včetně DPH 352 213,00 Kč
Datum realizace 15. 12. 2017
Datum podpisu smlouvy 3. 7. 2017

Zpět