Osobní vozidlo pro Magistrát města Brna

 
Evidenční číslo: OVV-027922
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Osobní vozidlo pro Magistrát města Brna
Popis předmětu plnění: dodávka 1 osobního vozidla nižší střední třídy s pohonem na CNG (Commpressed Natural Gas)
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OVV
Vybraný uchazeč: K.E.I. GROUP, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
AGROTEC a.s. 544957
K.E.I. GROUP, s.r.o. 49969641
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
JUDr. Petra Rusňáková Ph.D.
Mgr. Martin Kozel
Mgr. Hana Solčányová
Mgr. Radim Sedláček
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 31. 10. 2017
Cena včetně DPH 496 000,00 Kč
Datum realizace 31. 12. 2017
Datum podpisu smlouvy 13. 11. 2017

Zpět