Tisk knihy Dějiny Brna 6

 
Evidenční číslo: AMB-028229
Datum schválení zadání Radou města Brna: 10. 10. 2017
Název: Tisk knihy Dějiny Brna 6
Popis předmětu plnění: Tisk knihy Dějiny Brna 6
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: AMB
Vybraný uchazeč: GRASPO CZ Zlín
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
odborné kritérium
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
GRASPO CZ Zlín 25586092
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
PhDr. Libor Blažek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 24. 10. 2017
Cena včetně DPH 777 810,00 Kč
Datum realizace 30. 11. 2017
Datum podpisu smlouvy 7. 11. 2017

Zpět